مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمايه گذاري کوه نور - نماد: ثنور
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1396/03/29 درمحل دفترشرکت واقع در مشهد، بلوار سازمان آب، نبش شهيد صادقي 19، مجتمع تابان ، طبقه سوم، واحد 25 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
1. تصميم گيري در خصوص معاملات ماده 129 اصلاحي قانون تجارت
 
امضا کنندگان: [ Hamed Mehran [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد