مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه - نماد: ميدکو(خاورميانه)
موضوع: شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
بازگشت به نامه واصله از شرکت فرابورس ایران مبنی بر لزوم رعایت ماده 12 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 3/6/9/12 ماهه منتهی به 1397/03/31 ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر ناشي از اجراي برنامه هاي عملياتي (توليد، اجراي پروژه ها) شرکت طبق پيش بيني هاي انجام شده و شرايط مناسب بازار سرمايه به خصوص گروه فلزات اساسي و کاني هاي معدني و ابلاغ اصلاح دستور العمل تنظيم بازار محصولات فولادي وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 60/163232 مورخ 1397/06/20 مي باشد.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.