مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل محل استان فارس- شهرستان آباده- خيابان امام خميني(ره) – کوچه حضرت ابوالفضل (ع) - هيئت حضرت ابوالفضل (ع) پلاک 26 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
شايان ذکر است سهامداراني که مايلند در مجمع حضور يابند مي‏بايست روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ 26 و 27 تير ماه 1396در وقت اداري به واحد سهام شرکت به نشاني: استان فارس، شهرستان آباده، بلوار استقلال، چهار راه جواديه مراجعه و پس از ارائه برگ سهام و وکالتنامه رسمي (برحسب مورد) برگ ورود به مجمع را دريافت دارند.
 
امضا کنندگان: [ Ahmad Reza Bagheri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد