مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت آسان پرداخت پرشين - نماد: آپ
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/03/06 درمحل تهران اتوبان حکيم غرب- ورودي برج ميلاد- تابلو نارنجي ، ميدان آرش ورودي دانشگاه علوم پزشکي ايران- مرکز بين المللي همايش هاي رازي، سالن اصلي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد