مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتي نيرو محرکه - نماد: خمحرکه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-016 مورخ 1399/02/31 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/03/11 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ده جاده مخصوص کرج - جنب شرکت مينو - سالن کنفرانس شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم ويا نمايندگان قانوني آنها درخواست مي گردد به منظور اخذ برگ ورود به جلسه مذکور در روزهاي سه شنبه مورخ 1399/03/06 و چهارشنبه 1399/03/07 از ساعت 8 الي 16 با در دست داشتن مدارک مالکيت سهام ومستندات نمايندگي/وکالت/ ولايت/قيموميت وکارت شناسايي معتبر به نشاني دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران ، بزرگراه اشرفي اصفهاني ، ضلع جنوبي بلوار مرزداران ، شماره 216 ، امور سهام مراجعه فرمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت صنعتي نيرومحرکه
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد