مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان خرمشهر(آپاداني سابق)، پلاک 61 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1401/09/30
توضیحات:
با توجه به وجود ويروس کرونا مجمع اين شرکت با رعايت فاصله گذاري، استفاده از ماسک، انجام واکسيناسيون و استفاده حداکثري از برگزاري جلسات غيرحضوري ، بصورت آنلاين و حضوري برگزار مي گردد. از سهامداران محترم تقاضا دارد با مشاهده آنلاين جلسه مجمع اين شرکت از طريق تارنماي https://majma.stream1.ir/imlco ما را در برگزاري شايسته مجمع ياري فرمايند. به دليل شرايط کرونااز توزيع هرگونه پذيرايي و اقلام تبليغاتي خودداري خواهد شد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترمي که مايل به حضور در جلسه مي باشند، با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و دردست داشتن کارت واکسيناسيون جهت دريافت برگه ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسايي معتبر براي اشخاص حقيقي، وکالتنامه رسمي براي وکلاي سهامداران و همچنين معرفي نامه و مدرک شناسايي معتبر براي نمايندگان اشخاص حقوقي از تاريخ 1401/11/23 لغايت 1401/11/24 از ساعت 9 الي 15 به واحد امور سهام شرکت واقع در تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان توپچي، پلاک 9 مراجعه نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت ليزينگ صتعت و معدن(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد