مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا - نماد: وسنا(رسنا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-078 مورخ 1399/05/28، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/06/15 درمحل خيابان خرمشهر، خيابان گلشن، نبش خيابان گلزار، پلاک 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي66130 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا(سهامي عام)61721870.25 %
سهامداران حقيقي86284320.35 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا(سهامي عام)496571542.03 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(سهامي عام)36504077814.95 %
شرکت گروه مپنا (سهامي عام)42899221617.57 %
شرکت صنايع برق و انرژي صبا (سهامي خاص)139424394557.12 %
جمع225274132592.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضا دائمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خليل بهبهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منيره مشهدي رمضانعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي برومندفر  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
1,017,507 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.