مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) - نماد: خساپا
موضوع:بازگشایی نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 16 مکرر/ 12 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
به استناد ماده 16 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 671029 مورخ 1399/06/22 ایرادات موجود در اطلاعات با اهمیت و لزوم رفع آن را به ناشر متذکر شد (پیوست 1).
لکن به رغم پیگیری های سازمان، اطلاعات درخواست شده ظرف مهلت مقرر توسط ناشر ارایه نشده است. از این رو به استفاده کنندگان توصیه می شود این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.