مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران) - نماد: وبانک
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تاثير شيوع ويروس کرونا بر کسب و کار اين مجموعه به استحضار می رساند گسترش اپيدمي کرونا و محدوديت‌هاي بهداشتي مترتب به آن بر اقتصاد جهاني در ماه‌هاي اخير آثار قابل توجهي داشته، همچنين تاثير اجراي ناگزير قرنطينه و فاصله‌گذاري اجتماعي بر عملکرد شرکت‌هاي داخلي نيز دور از تصور نمي باشد، لذا بنا به ماهيت اين شرکت تاثير احتمالي بيماري کرونا به واسطه شرکت‌هاي سرمايه‌پذير خواهد بود که با عنايت به الزام افشاء توسط شرکت‌هاي بورسي مراتب به صورت جداگانه توسط ايشان اطلاع‌رساني خواهد شد. شايان ذکر است علي رغم محدوديت‌هاي مذکور شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي در نظر دارد ضمن تلاش در مصون سازي محيط‌هاي کسب و کار اين مجموعه بزرگ اقتصادي از آسيب‌هاي احتمالي بيماري، با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مجامع شرکت‌هاي سرمايه پذير را در مواعد مقرر برگزار نمايد. اميد است با ريشه‌کن شدن اين بيماري فراگير روزهاي پر رونق را در اقتصاد ايران عزيز در سال "جهش توليد" پيشرو داشته باشيم .
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.