مشخصات
امضا کنندگان: [ Mehrdad Vakhshour Hefz Abad [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت شير پاستوريزه پگاه خراسان - نماد: غشان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/02/27 درمحل  شرکت صنايع شير ايران واقع در تهران-خ آفريقا-نرسيده به چهارراه حقاني(جهان کودک)نبش خ گاندي 3-پلاک 60-سالن جلسات طبقه منفي يک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سليم (سهامي عام )35324651.77 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران40650402.03 %
ساير سهامداران - کمتر از يک درصد 87388874.37 %
شرکت صنايع شير ايران 15169176875.85 %
جمع16802816084.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود احمدلو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد تقي وقوعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد وحيد وحيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد وخشور حفظ آباد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان5420اصلیامير عباس علاقه بندان0933926626عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت بازرگاني صنايع شير ايران224418اصلیمهرداد وخشور حفظ آباد1463843461نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت صنايع شير ايران38074اصلیمحمود احمدلو0033966974رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري آتيه پگاه207086اصلیسيد محمد موسوي سعيد0901114960عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان4258اصلیمحمد حسين دهقاني تفتي0931443938عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۹,۲۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۶,۲۵۷
تعدیلات سنواتی
(۱۹,۱۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۷,۰۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۰,۰۰۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲,۹۴۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۶,۳۳۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۶,۳۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۶,۳۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمون گستران پيشگام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 9,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,800 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه مي باشد.