مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1397/04/31 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1397/07/03 درمحل تهران، خيابان ملاصدرا،خيابان شيخ بهايي جنوبي،جنب مسجد بقيه الله(عج) سالن همايش هاي صدرا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد