مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات - نماد: وسپهر(وصادرات)

دلایل اصلاح:در اطلاعيه قبلي ساعت برگزاري مجمع به اشتباه 8:30 ذکر شده بود. در اطلاعيه جديد ساعت برگزاري صحيح 8:00 ذکر شد.
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه صدر، انتهاي بلوار کاوه شمالي، نبش خيابان قيطريه،کوچه الهامي پلاک 1 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص اصلاح سود تقسيمي

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
دعوت از سهامداران به صورت رسمي و از طريق نامه صورت گرفت. برگ حضور در جلسه در روز مجمع به ايشان تقديم شد.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد