تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/24 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 16:00 مورخ 1399/09/04 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبد گردان انتخاب مفید 999,000 99.9
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 1,000 0.1
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم عباس اکرمی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم راضیه حججی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مژگان رستمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا ابراهیمی (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان انتخاب مفيد 14005981364
متولی صندوق حسابرسي رازدار 10100129086
حسابرس صندوق حسابرسي و خدمات مديريت رهبين 10100379311
بازارگردان صندوق اختصاصي بازار گرداني مفيد 14007959899
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1399/05/31 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1399/05/31 تصویب گردید.
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • اطلاعات
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
مدیر صندوق سبد گردان انتخاب مفيد 14005981364 رضا ابراهیمی قلعه حسن 0941329631 ابقا
متولی صندوق حسابرسي رازدار 10100129086 مژگان رستمی ابقا
حسابرس صندوق حسابرسي و خدمات مديريت رهبين 10100379311 سید ذکریا حمیدی حذف
بازارگردان صندوق اختصاصي بازار گرداني مفيد 14007959899 حجت اله نصرتیان 2709398206 ابقا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور 10100218400 نریمان ایلخانی 0047346663 عضو جدید
مجمع به آقا/خانم سیدعلیرضا آدمن با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.