مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کود شيميائي اوره لردگان - نماد: شلرد(لردگان)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 درمحل دفتر شرکت واقع در شهرکرد - ابتداي بلوار کاشاني - نبش کوچه2- پلاک 2 - طبقه دوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه مي باشد.
 
امضا کنندگان: [ Mohsen Zarei Far [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد