مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس
موضوع: شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
به استناد ماده 17 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 12/9/6/3 ماهه منتهی به 1397/06/31 ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر مي‌رسد با عنايت به گزارش ارائه شده افشاي اطلاعات با اهميت در تاريخ 1397/07/04 و باتوجه به ميزان املاک و طرح هاي موجود و انتشار گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه اين شرکت، تغييرات قيمتي سهم با در نظر گرفتن ظرفيتهاي موجود و پيش‌بيني‌هاي آتي مورد توجه بازار قرار گرفته است.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.