مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن - نماد: وتبار
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/08/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/12/24 درمحل کارخانه قند شرکت کشت وصنعت جوين واقع در شهرستان جوين برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/08/30
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد