مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/10/30 شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد - نماد: واميد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 درمحل  خيابان شيخ بهايي جنوبي ، شهرک والفجر ، خيابان ايرانشناسي ، خيابان نهم ، پلاک 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي19595659766.53 %
صندوق بازنشستگي وظيفه از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها 499952550316.67 %
بانک سپه2108534829770.28 %
جمع2804443977693.48 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي پرتوافکنان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم زماني فريزهندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد نخستين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسنعلي قنبري ممان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بانک سپه 4293اصلیحيدر فروغ نژاد0060731885عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
خدمات آينده انديش نگر 185841اصلیغلامرضا زال پور5479715968رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سرمايه گذاري ساختماني سپه 67840اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
مديريت توسعه گوهران اميد 241570اصلیحسنعلي قنبري ممان 1533829330عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
صندوق بازنشستگي .وظيفه .و از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکها 228825اصلیسيد مهدي سديدي0321622014نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۳,۸۵۹,۳۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰,۷۱۵,۸۹۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰,۷۱۵,۸۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۷۱۵,۸۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۵,۵۷۵,۲۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۱۹۲,۹۶۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴,۹۹۷,۲۴۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹,۳۸۵,۰۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۳۸۵,۰۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 22,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور کميته حسابرسي براي حداقل يک جلسه در ماه 14.500.000 ريال - حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني 5.000ميليون ريال - تنفيذ معاملات 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت - مجمع پرداخت مبلغ 3.000 ميليون ريال کمک بلاعوض پرداخت شده در سال مالي منتهي به 30/10/1398 را تنفيذ نمود و پرداخت مبلغ تا سقف 5.000 ميليون ريال کمک¬هاي بلاعوض براي سال مالي منتهي به 30/10/1399 مورد تأييد قرار گرفت.