مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سيمان کردستان - نماد: سکرد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/05/11 درمحل دفتر شرکت ،تهران خيابان دکتربهشتي حد فاصل خيابان سهروردي و ميدان تختي پلاک 220 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Valiollah Akhlaghifard [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد