مشخصات
امضا کنندگان: [ Abdolazim Ghanbarian [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت تجارت الکترونيک پارسيان - نماد: رتاپ(ذرپارس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/14 درمحل  سالن همايش موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران واقع در خيابان شيخ بهايي جنوبي ، خيابان ايران شناسي ،خيابان نهم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه مالي بانک پارسيان (سهامي خاص )389058321.42 %
سرمايه گذاري خوارزمي413693131.51 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه نوردنا454889071.66 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي2267229748.3 %
سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس2425532968.88 %
بانک تجارت36641336713.41 %
شرکت گروه داده پردازي بانک پارسيان ( سهامي خاص )145992473553.43 %
جمع242137842488.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي مظفر پوررنجبر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي مسعود بيرمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي حبيب اله فدائي مولودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي زين العابدين گندم کار ابيانه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بانک پارسيان (سهامي عام)178028سهامی عاماصلیعبدالعظيم قنبريان2371885916عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
بانک تجارت38027سهامی عاماصلیعليرضا کريمي0042906768عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين (سهامي خاص)214996سهامی خاصاصلیاحمد جعفري قزل حصار0066551854نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس (سهامي خاص)372216سهامی خاصاصلیمحمدرضا فقيري2292145375رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش-سهامي خاص1086157241سهامی خاصاصلیيوسف بشرخواه1461563194عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۰۳,۲۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۰۶,۲۷۳
تعدیلات سنواتی
(۱۷۱,۰۱۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۳۵,۲۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۵۶,۲۰۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۰,۹۴۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۸۲,۳۱۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۳,۷۴۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۳۸,۵۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۹۳,۰۲۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴۵,۵۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۲,۷۳۲,۵۵۶
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک پارسيان (سهامي عام)حقوقیسهامی عام178028اصلی
بانک تجارتحقوقیسهامی عام38027اصلی
شرکت تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص214996اصلی
شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش-سهامي خاصحقوقیسهامی خاص1086157241اصلی
شرکت گروه داده پردازي بانک پارسيان ( سهامي خاص )حقوقیسهامی خاص454285اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,600 4,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه مي باشد.