مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت ماشين سازي نيرو محرکه - نماد: تمحرکه
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر آثار شيوع ويروس کرونا بر فعاليت شرکت به استحضار می رساند بر اساس مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا و نيز حفظ فاصله هاي اجتماعي،ساعت کاري شرکت از تاريخ 98/12/13 تا اطلاع ثانوي تا ساعت 13:30 ميباشد. متاسفانه شيوع اين بيماري باعث رکود در کسب و کارها و کاهش مناقصات شده و وصول مطالبات از کارفرمايان را با مشکل مواجه نموده است. قابل ذکر است که زمان کاري اين شرکت ايام عيد نوروز و تعطيلات تابستاني خودرو سازان مي باشد. همچنين در اسفند ماه منجر به عدم قرارداد با يک خودروساز گرديد
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.