مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بيمه دي - نماد: ودي(ذودي)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 18:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 درمحل سالن اجتماعات شرکت بيمه دي به نشاني تهران،بلوار ميرداماد،بين نفت شمالي و مدرس،پلاک 239 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و بيمه مرکزي ج.ا.ا
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد