مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت دامداري تليسه نمونه - نماد: تليسه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/07/04 درمحل شرکت واقع در شهريار ميدان نماز بلوار پليس کيلومتر 2 جاده شهريار - تهران قره تپه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد