مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تابان نيرو سپاهان - نماد: تابا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/18 درمحل اصفهان،خيابان هزار جريب، روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان، نبش کوچه چهارم، سالن اجتماعات شرکت تکادو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Hossein Hassanpour Moghadam Esfahani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد