مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع کشت و صنعت چين چين - نماد: غچين

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/03/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1397/07/30 درمحل مجتمع کشت و صنعت چين چين واقع در مشهد-کيلومتر 2 جاده مشهد فريمان - ابتداي شهرک طرق برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1397/03/31
توضیحات:
ساير موارد
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد