مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت بانک ايران زمين - نماد: وزمين(زمين)
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ضرورت شفاف سازي تاثيرات شيوع ويروس کرونا به استحضار می رساند پاندمي ويروس کرونا تاثير با اهميتي بر فعاليت اين بانک نداشته و اثرات نامطلوب آن به هزينه فرصت امهال اقساط تسهيلات قرض الحسنه در اسفند ماه لغايت ارديبهشت ماه سال جاري به انضمام برخي اقلام مورد نياز جهت مقابله با انتشار ويروس محدود مي گردد
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.