مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت - نماد: ونفت
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/04/16 درمحل تهران - خيابان وليعصر - ابتداي بزرگراه نيايش ( آيت اله هاشمي رفسنجاني) - روبروي ساختمان وزارت نيرو - مرکز همايش هاي هتل قلب برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
- تصويب معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت - اتخاذ تصميم در خصوص ميزان تخصيص و توزيع سود - ساير موارد در صلاحيت مجمع عادي سالانه
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد