مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/10/10  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1399/02/06 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/05/25 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان ملاصدرا،خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي، درب شرقي دانشگاه الزهرا، مرکز همايش هاي بين المللي، سالن بانو مجتهده امين برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/10/10
توضیحات:
خواهشمند است به اطلاعيه نحوه برگزاري مجمع شرکت، که بر ميناي نامه هاي ستاد مبارزه با کرونا تهيه شده ، توجه فرماييد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
1-ثبت نام از طريق تماس با امور سهامداران به شماره 88376405 2- ثبت نام طبق اطلاعات مندرج در آگهي روزنامه اطلاعات صفحه 11 مورخ 14 مرداد 1399

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت کشتيراني آريا
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد