مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک صادرات ايران - نماد: وبصادر
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/05/29 درمحل سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک به نشاني: اتوبان تهران - کرج، ضلع غربي استاديوم آزادي، هتل المپيک برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد