مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح ضمائم گزارش صورتجلسه مجمع عمومي عادي براي سال مالي منتهي به 1398/12/29 بر اساس ماده 18 دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکت هاي پذيرفته شده نزد سازمان انجام شده است.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت مجتمع معادن مس تکنار - نماد: تکنار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/29 درمحل  پاسداران - خ شهيد حجت سوري - پ 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران10000 %
شرکت آزاد راه امير کبير11000 %
ساير سهامداران حقيقي6602221.1 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص )7263641.21 %
شرکت صدر معادن ايرانيان1199923420 %
صندوق بازنشستگي کشوري2399581639.99 %
جمع3738373662.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن رئيسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد صادق بهشتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان حاجي حسن معمار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حبيب رضا هاديان رنساني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت صدرمعادن ايرانيان342494اصلیعليرضا خاني0064230899رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت آزادراه اميرکبير79809اصلیعلي ارضي فرد0052073424عضو هیئت مدیرهموظف
صندوق بازنشستگي کشوري20اصلیحبيب رضا هاديان رنساني0052887197نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
انبارهاي عمومي وخدمات گمرکي ايران8025اصلیعبدالاه کوکب زاده1829709267عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري آتيه مداران417481اصلیعليرضا ملک شاد0069091447عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۴,۹۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰۵,۶۰۵)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۰۵,۶۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰۵,۶۰۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۲۰,۵۹۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲۰,۵۹۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲۰,۵۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۵۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۰,۰۰۰
دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
پيرو نامه شماره104/31 مورخ 98/12/20 دبير محترم ستاد مبارزه با بيماري کرونا به استحضار مي رساند مجمع عمومي عادي ساليانه از طريق اينستاگرام شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا به نشاني ، http://instagram.com/atiyeh_saba?igshid=t8z2swgedpk0 به صورت زنده جهت عموم سهام داران عزيز پخش خواهد شد .