مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت بيمه البرز - نماد: البرز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-074 مورخ 1399/05/21، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/24 درمحل خيابان شريعتي- بالاتر از خيابان دستگردي (ظفر)- نبش کوچه آبان- شماره 1320- طبقه ششم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري صبا تامين2768697286.92 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت (سهامي خاص)3416000008.54 %
وزارت اموراقتصادي ودارايي3545636388.86 %
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير52248389413.06 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان79900000019.98 %
ساير سهامداران حقيقي -حقوقي89760001722.44 %
جمع319211727779.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن پورکياني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مليحه غني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي وهاب پوررودسري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرساسان ترابي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 0 0 10,424,428 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
- استماع گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجيهي هيأت مديره در خصوص افزايش سرمايه اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.