icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
ماشين سازي نيرو محرکه
سرمایه ثبت شده:
121,843
نماد:
تمحرکه
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
291502
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/02/31
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرح خدمات یا فروش قراردادها درآمد شناسایی شده توضیحات
تاریخ عقد قرارداد مدت قرارداد (ماه) درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به 1399/01/31 اصلاحات درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به 1399/01/31-اصلاح شده درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1399/02/31 درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به 1399/02/31 درامد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به 1398/12/29
15516قرارداد پارس خودرو۱۳۹۸/۱۰/۲۵۳۰۰۴۳۱۰۴۳۱۰۴۳۱۱۱,۰۵۷ 
15517قرارداد۱۳۹۷/۱۲/۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۲,۶۰۰ 
15518قرارداد۱۳۹۸/۰۴/۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۹,۴۷۰ 
15520ساير۱۳۹۹/۰۲/۰۴۰۰۰۰۰۰۶۰۰۶۰۰۰ 
-1جمع ۰۰۰۴۳۱۰۴۳۱۶۰۰۱,۰۳۱۲۳,۱۲۷ 
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/02/31
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/02/31