مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و دام قيام اصفهان - نماد: زقيام

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/08/21 در استان اصفهان ،شهر علويجه به آدرس جاده اصفهان تهران - کيلومتر 9 جاده علويجه دهق برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
به استحضار مي رساند حسب ابلاغ ستاد ملي مبارزه با کرونا و سازمان بورس واوراق بهادار مجمع باحضور سهامداران حقوقي و حقيقي و حداکثر 15 نفر برگزار خواهد شد.لذا با تشکر از سهامداران حقيقي و حقوقي درخواست ميگردد ضمن مشاهده همزمان جلسه مجمع از طريق پرتال سهامداران شرکت به آدرس www.ghiamco.com بصورت غيرحضوري، سوالات ونظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگويي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت کشت ودام قيام اصفهان
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد