icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
سرمایه ثبت شده:
27,000,000
نماد:
وصندوق
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
399901
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای در تاریخ 1399/06/31
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 680285 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: آثار ناشي از شيوع کرونا در کوتاه مدت تأثير با اهميتي در عمليات شرکت نداشته است، ليکن در صورت تداوم وضعيت موجود و بروز هر گونه تغيير در عملکرد هلدينگ و شرکتهاي زير مجموعه اطلاع رساني خواهد گرديد.