مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بيمه ميهن - نماد: ميهن(بيمه ميهن)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-229 مورخ 1402/11/08 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد خالد اسلامبولي، نبش خيابان بيست و هشتم، شماره 90 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
کليه سهامداران محترم و يا وکلا و نمايندگان قانوني آنان جهت دريافت ورقه ورود به جلسه مجمع حداکثر تا تاريخ1402/11/24در ساعات اداري (8 صبح لغايت 16) به مديريت سرمايه‌گذاري شرکت واقع در ساختمان مرکزي، طبقه دوم به آدرس فوق‌الذکر مراجعه نمايند. سهامداران محترم جهت حضور در جلسه مجمع مذکور مي‌بايست حتما کارت ملي و در صورتي که وکالت از طرف افراد ديگر دارند بايستي وکالت‌نامه محضري به تاريخ برگزاري و موضوع مجمع از سوي سهامدار را به همراه داشته باشند. ضمنا در رابطه با نمايندگان اشخاص حقوقي علاوه بر کارت ملي، ارائه اصل معرفي‎‌نامه شخص حقوقي با امضاي صاحبان امضا مجاز نيز الزامي مي‌باشد. مشاهده همزمان مجمع از طريق لينک www.mihaninsurance.comبه صورت زنده امکان‌پذير است شايان ذکر است سهامداران محترم مي‌توانند سوالات و نظرات خود را از اين طريق مطرح تا نسبت به پاسخگويي به آنها مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت بيمه ميهن(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد