مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت فولاد اميرکبير کاشان - نماد: فجر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/02/26 درمحل  کارخانه واقع در کاشان - کيلومتر14 جاده اردستان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بانک انصار249255162.91 %
ساير سهامداران401249044.68 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات571989146.67 %
موسسه قرض الحسنه توانمند سازي بازنشستگان نيروهاي مسلح11111293612.95 %
آقاي کوروش مهديون13427760015.65 %
شرکت فولاد مبارکه45105601452.57 %
جمع81869588495.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جهانگير وکيلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد مرداني بلداجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن بالازاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عزيز قنواتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
موسسه قرض الحسنه توانمندسازي بازنشستگان نيروهاي مسلح26462اصلیغلامرضا قميشي1756440131عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي سيستمها و بهره وري
شرکت پرشين بتون مقاوم گيلان34391اصلیحسن بالازاده1671469801عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت
شرکت فولاد مبارکه7841اصلیمهران شمس کرچکاني1817054295نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس مهندس برق
شرکت معدني وصنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان27اصلیحميد قانوني1282213547عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مهندس برق
شرکت بين المللي مهندسي سيستمهاو اتوماسيون9080اصلیجهانگير وکيلي1283493845رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس روانشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۵۶,۹۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۸۲,۶۳۹
تعدیلات سنواتی
(۳۷,۹۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۴۴,۶۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۷,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۲۹,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۸,۴۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۶۵,۳۲۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۷,۸۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۴۷,۴۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵۴,۴۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۹۳,۰۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۸۰
سرمایه
۸۵۸,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,200 2,450 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تقسيم سود و ساير مواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.