مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت پديده شيمي قرن - نماد: قرن(اکتيو)
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تاثير شيوع کرونا بر عملکرد اين شرکت به استحضار می رساند بدليل فعاليت شرکت در صنعت شوينده و بهداشتي، حجم و مبلغ فروش اين شرکت در اسفندماه نسبت به ماه قبل و در فروردين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش يافته است که در گزارش عملکرد ماهانه نيز منتشر گرديده است. علاوه بر اضافه شدن محصولات ضد عفوني کننده به سبد محصولات شرکت؛ با توجه به محبوبيت و برتري فروش برند اکتيو در گروه محصولات مايعات دستشويي ، ترکيب توليد و فروش به سمت محصولات بهداشت شخصي تغيير يافته است.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.