مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت سراميک هاي صنعتي اردکان - نماد: کسرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-139 مورخ 1398/12/26، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/02/22 درمحل اصفهان ، خيابان شيخ صدوق شمالي ، نبش خيابان هفت دست شرقي ، ساختمان بهارستان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي عبدالجليل نظارات7117824512.27 %
ساير سهامداران 13176354222.72 %
جمع20294178734.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالجليل نظارات  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اصغر برهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد غلامحسين موسوي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 181,437 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
در خصوص اصلاح ماده 2 اساسنامه موضوع شرکت ، مجمع تغيير و اضافه شدن موارد زير را مورد تصويب قرار داد که منوط به صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادارمي باشد. " توليد آلومينا و تمامي مواد و مصنوعات مربوطه ، پايه و ساپورت کاتاليست ، انواع کاتاليست و جاذب ، انواع مصنوعات سراميکي بر پايه سيليکاتي و پرسلاني" "ايجاد و تاسيس آزمايشگاه و اخذ مجوزهاي لازم از سازمان هاي مربوطه ، ارائه خدمات آزمايشگاهي به بيرون از شرکت به صورت مستقل و کاملا بيطرف بر اساس استاندارد هاي ايزو"