مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سخت آژند - نماد: ثاژن

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1400/02/26 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/19 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بلوار آفريقا (نلسون ماندلا) ، خيابان سعيدي، پلاک 33 ، واحد 5 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
متقاضيان شرکت در جلسه ميتوانند با در دست داشتن اصل کارت ملي معتبر از يک روز پيش از برگزاري مجمع جهت دريافت برگه حضور در جلسه به آدرس محل برگزاري مراجعه نمايند. به دليل محدوديت هاي ايجاد شده و وضعيت قرمز شهر تهران، براي تسهيل در مشاهده جلسه به صورت آنلاين براي برخي از سهامداران، نشاني اينستاگرام شرکت با آدرس ذيل اعلام مي شود: https://www.instagram.com/sakht.ajand

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد