مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشيمي فسا - نماد: فسا(شفسا)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/04/28 درمحل شيراز - خيابان قرآن - بالاتر از ميدان ابوالکلام - نبش کوچه 15 (جنب روستوران هفت خوان) - هتل رويال شيراز برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
 
امضا کنندگان: [ Ali Asghar Mahmoudi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد