مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت معدني و صنعتي چادرملو - نماد: کچاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/23 درمحل  مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش به نشاني: تهران-خيابان وليعصر-بالاتر از جام جم-نرسيده به چهارراه شهيد چمران(پارک وي)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بيمه مرکزي 608583330.18 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير1371369530.41 %
گروه مالي بانک مسکن1678367660.5 %
شرکت خدمات گسترصباانرژي(سهامي خاص)1883361340.56 %
بيمه ايران1956734170.58 %
سايرسهامداران4457690581.33 %
سرمايه گذاري سپه 7640989762.28 %
شرکت فولاد مبارکه اصفهان349618828410.44 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 560651522116.74 %
کانون سهامدار ان عدالت (30 شرکت سرمايه گذاري استاني )693617482420.7 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد1314373259639.24 %
جمع3114232056292.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا خورسندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهرداد نعمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود نوريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد 183650اصلیمحمدرضا خورسندي 0325617784رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات 119869اصلیمحمود نوريان 0451925254عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري سپه 1010129674اصلیسيد محمد ابريشمي4432144033عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان (عدالت)10720243977سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت فولاد مبارکه اصفهان10260289464اصلیمحمد ياسرطيب نيا1285853660نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲,۵۸۴,۲۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۵۷۶,۸۶۶
تعدیلات سنواتی
(۱۳۱,۸۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۴۴۴,۹۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۶۴۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۰۱,۹۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳,۳۸۶,۲۳۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۲۹,۲۱۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲,۷۵۷,۰۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱,۰۵۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۷۰۲,۰۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۳۰
سرمایه
۳۳,۵۰۰,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,950 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت مورد تائيد و تنفيذ قرار گرفت