مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31شرکت بين المللي محصولات پارس - نماد: شپارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-058 مورخ 1399/04/30، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/05/13 درمحل خيابان کريم خان زند،خيابان ايرانشهر شمالي،نبش خيابان سپند،پلاک 1،طبقه 7   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه پژوهش1000 %
سرمايه گذاري سفير اقتصاد1000 %
مهستان سبز کيش10000 %
توسعه آب و برق خاورميانه10000 %
نيروگاه سيکل ترکيبي کيش51500 %
مهاب برق کيش51500 %
شرکت گروه صنعتي بين المللي محصولات پارس50264000.98 %
شرکت سرمايه گذاري سپهر34722659067.42 %
جمع35226549068.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدمحمد مدرس نيا يزدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالصالح نهاوندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نيکپوي قاسملو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن بغدادي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
260,500 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.


سایر موارد
توضیحات:
در مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه تصميم گيري انجام شد. ضمنا پس از عملي شدن افزايش سرمايه و با رعايت تشريفات قانوني ، ماده 5 اساسنامه به شرح ذيل اصلاح ميگردد: سرمايه شرکت مبلغ 775.500.000.000 ريال( معادل هفتصد و هفتاد و پنج ميليارد و پانصد ميليون ريال) است که به هفتصد و هفتاد و پنج ميليون و پانصد هزار سهم عادي هزار ريالي بانام تقسيم شده و تماما پرداخت گرديده است.