مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس - نماد: اپال

دلایل اصلاح:باسلام و احترام به استحضار ميرساند که آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1396/12/14 (انتخاب اعضاي هيات مديره) ضميمه گرديد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1396/12/14 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس شهرک قدس- بلوار درختي- خيابان سپهر- پلاک 34- طبقه 5- واحد 10 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دعوت کننده از مجمع: رئيس هيات مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد