مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohsen Davood Abadi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بانک مهر اقتصاد - نماد: ومهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  تهران-بزرگراه آبشناسان(شرق به غرب ) - بعد از تقاطع ستاري- خيابان شقايق- کوچه دهم- نبش خيابان بنفشه مجتمع آدينه   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به ماده 104 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجمع در تاريخ مذکور به دليل عدم تصميم گيري در موارد دستور جلسه اعلام تنفس نمود. مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 10:00 روز شنبه تاریخ 1396/05/14 و در محل تهران-بزرگراه آبشناسان(شرق به غرب ) - بعد از تقاطع ستاري- خيابان شقايق- کوچه دهم- نبش خيابان بنفشه مجتمع آدينه برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي 63671570.05 %
ساير اشخاص حقوقي 617015000.51 %
موسسه تامين مسکن بسيجيان 6459295745.38 %
شرکت پشتيباني ايثار7210780996.01 %
شرکت ياس نوين پارسه8604737177.17 %
موسسه تامين درمان بسيجيان9192400037.66 %
موسسه تامين اقلام مصرفي بسيجيان 9402863697.84 %
شرکت بين المللي نگار نصر9502918207.92 %
شرکت نوآوران موج9874977098.23 %
شرکت حمل ونقل بين المللي جوان سير ايثار10279938548.57 %
موسسه خدمات علمي آموزشي رزمند گان اسلام10291001338.58 %
موسسه بنياد تعاون بسيج 11143610439.29 %
جمع926432097877.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي کارگر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هادي آقابابايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جعفر صفايي مزيد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي رمضاني  به‌عنوان منشی مجمع .