مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پلي اکريل ايران - نماد: شپلي

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/08/26 در استان اصفهان ،شهر مبارکه به آدرس اصفهان، کيلومتر 45 جاده مبارکه، جاده اختصاصي شرکت پلي اکريل ايران ، کارخانه پلي اکريل برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
الف- مجمع بر اساس ضوابط و مصوبات اعلامي ستاد ملي مبارزه با کرونا و سازمان بورس و فرابورس برگزار خواهد شد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
ب-از کليه سهامداران محترم دعوت مي شود جهت دريافت دعوتنامه حضور در مجمع با همراه داشتن مدارک و مستندات به شرح ذيل به آدرس : اصفهان - چهار راه آبشار - ابتداي خيابان سجاد - ساختمان شرکت پلي اکريل ايران مراجعه نمايند . - سهامداران حقوقي روز دوشنبه مورخ 1400.08.24 ساعت 16-14 - سهامداران حقيقي و افرادي که وکيل يا نماينده قانوني سهامداران حقيقي هستند با ارائه وکالت نامه روز سه شنبه 1400.08.25 ساعت 16-14

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت پلي اکريل ايران(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد