مشخصات
امضا کنندگان: [ Ataollah Ayatollahi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بانک کار آفرين - نماد: وکار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/27 درمحل  تهران - خيابان وليعصر بالاتر از جام جم - جنب سوپر استار - خيابان استقلال - مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي4404963945.18 %
سهامداران حقوقي180984763521.29 %
جمع225034402926.47 %