مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پخش البرز - نماد: پخش
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/31 درمحل تهران -خيابان شيخ بهايي جنوبي - خيابان ايرانشناسي- خيابان نهم - روبروي خيابان 9/5 -پلاک 6 - ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتي - سالن آمفي تئاتر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد