مشخصات
امضا کنندگان: [ Masoum Zamiri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه پاسارگاد - نماد: بپاس(بيمه پاسارگاد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/18 درمحل  دانشگاه خاتم واقع در تهران ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي ، خيابان حکيم اعظم پلاک 30   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرينان ونداد(سهامي خاص)761367603.73 %
شرکت سرمايه گذاري سامان مجد - سهامي خاص816480004 %
شرکت نظم آوران شايسته (سهامي خاص )1012435204.96 %
شرکت سرمايه گذاري پارس حافظ - سهامي خاص39211452019.21 %
بانک پاسارگاد - سهامي عام40824000020 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي98181720048.1 %
جمع2041200000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  معصوم ضميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود صالح آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس کفافي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
جناب آقاي معصوم ضميري2752445441اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس حسابداري
جناب آقاي احمد شفيعي هنجني1239722192اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس بيمه
جناب آقاي ابوالقاسم دباغ3500456375اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس بيمه
جناب آقاي پيروز باستاني1753956201اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس حسابداري
بانک پاسارگاد25300اصلیجناب آقاي دکتر مجيد قاسمي0046087761رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي اقتصاد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۱۲,۸۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۰۸,۱۰۰
تعدیلات سنواتی
(۱۹۴,۱۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۱۳,۹۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۱۰,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۶۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۱۶,۵۲۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۵,۶۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۷۱,۲۸۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۰۹,۵۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۵۷,۲۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵۲,۳۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۴۰
سرمایه
۲,۵۵۱,۵۰۰
مختار و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,600 6,100 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مبلغ 71289 ميليون ريال در سرفصل انتقال به ساير اندوخته ها مربوط به احتساب 10درصداندوخته سرمايه اي مي باشد