مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامين سرمايه نوين - نماد: تنوين(تامين سرمايه نوين)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-125 مورخ 1399/07/22 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1399/08/10 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران- بلوار آفريقا- بلوار گل آذين- پلاک 23- طبقه 5 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
ساير مواردي که مطابق مقررات در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
• نمايندگان سهامداران حقوقي با ارائه اصل معرفي نامه معتبر به همراه کارت ملي نماينده. • سهامداران حقيقي يا نمايندگان قانوني ايشان با ارائه کارت ملي يا وکالت نامه رسمي.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت تأمين سرمايه نوين (سهام عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد