مشخصات
امضا کنندگان: [ Nematollah Falsafi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت - نماد: ونفت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/18 درمحل  تهران - خيابان ولي عصر - بالاتر از جام جم - نرسيده به چهارراه پارک وي - مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت جوي گستر نفت10303040.06 %
شرکت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج46733330.28 %
شرکت سرمايه گذازي اعتضاد غدير69880220.42 %
شرکت سهامي بيمه ايران144198880.87 %
سرمايه گذاري فرهنگيان153122700.93 %
ساير 208099891.26 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان509990003.09 %
شرکت توسعه خدمات مديريت اهداف72008632243.64 %
جمع83431912850.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي اميد قائمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محسن موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهنوش باحجبي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت عمليات اکتشاف نفت 143260اصلیمصطفي اميد قائمي1286914981رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت پالايش نفت جي 217997اصلیروح اله رجبي1239202598عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت 171336اصلیمهدي سنائي فرد0068672713عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سوخت رساني وخدمات فرودگاهي اوج 161759اصلیمصطفي خاکي0383533678عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
گروه توسعه مالي مهر آيندگان120320اصلیمحمود صديقي تنکابني2219034372نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۰۳,۶۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۶۵,۴۲۹
تعدیلات سنواتی
(۱۴۳,۲۲۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۲۲,۲۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۹۲,۲۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۹۵,۸۸۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۱۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۸۰,۷۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۹۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۸۲,۷۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۰
سرمایه
۱,۶۵۰,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصويب معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت حق حضور اعضاء کميته حسابرسي همانند حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره تعيين شد