مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت صنايع شيميايي سينا - نماد: شسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1399/07/21 درمحل خيابان ولي عصر - بالاتر از جام جم -نرسيده به چهارراه پارک وي-مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بازرگاني پارس شيد24370.01 %
شرکت صنعتي پارس خزر36550.01 %
شرکت لامپ پارس شهاب52800.02 %
شرکت سرمايه گذاري کوشا پيشه67050.02 %
شرکت آژند ارک سهند72040.02 %
پويا سود سرمايه پاک1926960.63 %
شرکت توسعه سود ثروت پاک2165290.71 %
آتيه سود انديشه پاک2461330.8 %
شرکت چابکسرمايه پايدار مقياس3553181.16 %
سرمايه گذاري پارس توشه 1180254338.43 %
(ساير سهامداران (خصوصي1345676643.81 %
جمع2629526685.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي پورحامدي تکمه داش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدباقر برازجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا کاظمي کلجاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن افشارپور  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد